Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, nr. 2016 (37)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016

ISSN:1222-7536
ISBN:978-606-8717-08-1
Anul:2016
Referință:XXX, anul 2016
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 37 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Editorial, pag. 5-7
Manuscrisul lui Manuil Serghiadi (1828-1844) din patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 9-29
Frații Konteschweller, pionieri ai radiofoniei mondiale, pag. 29-48
Venise à travers les yeux de Jean Giono voyage en Italie, pag. 49-61
Mașini cu abur la Muzeul Tehnic, pag. 62-75
Construcții de pământ din Banatul Românesc de Câmpie, pag. 76-79
Aplicaṭii ale știinṭei materialelor în evaluarea artefactelor din patrimoniul cultural, pag. 80-98
Promovarea Cetății Râșnov prin conceptul de Living History, pag. 99-105
Lacul Panonic Cuaternar: Marea Albă a mitologiei românești, pag. 106-120
Paftaua, tipuri de decorații și simboluri. Accesorii din patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 123-149
Catalogul documentelor lui Grigore I Ghica aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 150-168
Documente inedite din colecția de documente a Muzeului Municipiului București, pag. 169-194
Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 195-210
Ceremonii și loisir la București în timpul domniilor fanariote, pag. 211-221
Alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a orașului București, pag. 222-234
Istoria familiei Ghica, pag. 235-246
Aspecte ale evoluției teatrului românesc, pag. 247-255
Mănăstirea Plumbuita, pag. 256-265
Aspecte privind dezvoltarea comunității bulgare catolice din Dudești Cioplea, pag. 266-274
Elemente distincte ale bulevardului Lascăr Catargiu, pag. 275-282
Tramvaiul, între periferie și centru - instrument valoros în sprijinul mobilității durabile, pag. 283-291
Incendii, epidemii și calamități naturale în București (1774-1834), pag. 292-305
1919. Prolegomene la o istorie a comportamentului urban în București, pag. 306-316
Domnului Costică Gh. Vasiliu, nou-născut la 1900. Din corespondența primită, pag. 317-328
„Mareyeuse” Și „Pécheur” de Émile Louis Picault, în colecția de sculpturi a Muzeului Municipiului București, pag. 331-338
Cavoul Mauriciu Blank, pag. 339-363
Morminte ale arhitecților în Cimitirul Bellu, pag. 364-393
Bucureștii de dincolo de timp, pag. 395-415
Muzeul C. I. și C. C. Nottara – la 60 de ani de la deschidere – o poveste inedită –, pag. 416-423
Proiectul unei statui – Nicolae Filipescu, pag. 424-435
Creația lui Tăttărescu în pictura unor biserici bucureștene, pag. 436-462
Succesiunea etapelor metodologice în cazul intervenției de conservare restaurare a unor elemente litice, decorative, parte a colecției Mănăstirii Stavropoleos, pag. 436
Cum convingi tinerii să vină la muzeu. Studiu de caz: Cum a crescut participarea tinerilor din categoria de vârstă 18-25 de ani la evenimentele de la Palatul Suțu, pag. 471-484
Index bibliografic al anuarului București. Materiale de Istorie și Muzeografie, vol. I-XXIX (1964-2015), pag. 486-520
Lista autorilor, pag. 521-521
Gabriel Ciotoran, pag. 522-522
Cuprins, pag. 523-524
S-au listat 37 de articole corespunzătoare