Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, 2017

ISSN:1222-7536
ISBN:978-606-8717-08-1
Anul:2017
Referință:anul 2017
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 28 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Editorial, pag. 5-5
Sigle și abrevieri, pag. 6-6
Medicina legală și începuturile modernității în România, pag. 9-20
Stoica Bălănescu – odiseea unui empiric în vremea lui Carol Davila, pag. 21-26
De veghe în sistemul sanitar al României moderne: doctorul Ștefan Capșa (1822-1885), pag. 27-46
Mediul construit și tuberculoza prin ochii medicilor din România modernă, pag. 47-53
Petre Tomescu (1890-1977) și psihiatria bucureșteană până în 1945, pag. 54-67
Însemnările de război ale medicilor români - dr. Vasile Bianu (1858-1927), pag. 68-76
Germanofilia: păcatul de moarte al primului război mondial – cazul Victor Babeș, pag. 77-80
Necesitatea diagnosticului societal acum și în anii ce vin - 10 tendințe, pag. 81-90
Apariția și numele Bucureștiului – între adevăr și legendă, pag. 93-101
Curtea domnească din București: întemeiere, evoluție și decădere, pag. 102-111
Ridicarea Mănăstirii Mihai Vodă: între legendă și realitate, pag. 112-124
Bucureștii de la Nicolae Mavrogheni la Pavel Kiseleff în literatura epocii, pag. 125-161
Din culisele concursului pentru monumentul George Enescu, pag. 162-175
București – locuri și oameni – după cutremurătoarea noapte din 4 martie 1977, pag. 176-184
Cronici ilustrate ale secolului al XIX-lea – pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian, pag. 187-205
Actele domniei lui Alexandru Scarlat Ghica aflate în colecția de „documente” a Muzeului Municipiului București, pag. 209-229
Călătoria perpetuă – cufere, lăzi, bahuturi în patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 230-242
Incursiune în moda 1900. Piese excepționale din patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 243-264
Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 265-280
„Portretul artistului la senectute” – ultimele documente din viața privată a lui Constantin I. Nottara, pag. 281-288
Portul tradițional românesc – componentă reprezentativă a patrimoniului material și imaterial, pag. 289-296
Degradări și modalități de curățare a pergamentelor, pag. 299-311
Restaurarea a două volume din colecția Muzeului Municipiului București: Apostol, București, 1683 și Evanghelie, Râmnic, 1746, pag. 312-319
Un proiect de artă bizantină: chipul lui Hristos – o experiență interculturală aprilie-iunie 2017, pag. 323-327
Lista autorilor, pag. 328-329
Cuprins, pag. 330-331
S-au listat 28 de articole corespunzătoare