Criteriile de selecţie
Descriptori: EUROPA (798)


Urmează 48 de articole din totalul de 798 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
751
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010
  • intră pe volum
Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi", pag. 329-339
752
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010
  • intră pe volum
Din arhiva Muzeului Pedagogic, pag. 344-347
753
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010
  • intră pe volum
Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București, pag. 348-364
754
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010
  • intră pe volum
Interior bucureștean de pe Calea Victoriei, pag. 365-378
755
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
O sută de ani de la prima lansare cu parașuta în România, pag. 7-20
756
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Bucureștiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812, pag. 21-27
757
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Bucureștii în vremea lui Vlad Țepeș, pag. 28-32
758
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Un document: "Palatu Suțu" de Radu D. Rosetti, pag. 33-38
759
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Costumul în peisajul cultural românesc la cumpăna veacurilor XIX-XX, pag. 52-60
760
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Vornicia orașului București, pag. 89-98
761
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 163-177
762
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Biserica Târcă - Vitan din București, pag. 178-186
763
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Opinii personale asupra monumentului brâncovenesc. Mănăstirea Hurezi, pag. 187-193
764
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Din istoria spitalului iubirei de oameni - Filantropia ( de la înfințare până în anul 1940), pag. 194-204
765
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Tragedia Teatrului Național din București, pag. 205-210
766
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011
  • intră pe volum
Ștefan cel Mare și demersurile sale în Țara Românească, pag. 293-305
767
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940, pag. 89-102
768
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Fișe dintr-un ghid istoric al străzilor. Bulevardele Aviatorilor și Mareșal Prezan, pag. 111-123
769
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Imobile de pe strada George Georgescu / Calea Rahovei, pag. 124-161
770
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Durabila Biserică a Colței, pag. 162-177
771
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Strada Mântuleasa, pag. 178-201
772
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Calea Rahovei 3 și 5 de la Ganul Golescu la pasajul comercial Nirescher, pag. 202-209
773
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Documentele domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 210-233
774
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Filele de istorie ale Palatului Suțu, pag. 246-247
775
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Reședința boierului Dinicu Glescu de pe Podul Mogoșoaiei, pag. 248-262
776
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Avîntul țării: Constanța și București. Monumente ale campaniei din 1913, pag. 263-269
777
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Populația - cifra și componența etnică, culte și lăcașuri de cult ale comunităților bucureștene în secolul al XVII-lea, pag. 7-16
778
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Asigurarea ordinii publice în București la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, pag. 17-22
779
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Doamnele și portul țărăncuțelor române, pag. 23-38
780
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Efortul depus în vederea asigurării necesarului de armament, tehnică de luptă și muniții ale armatei române în anii neutralității (1914-1916), pag. 47-91
781
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri, pag. 92-137
782
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
În București, de Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru, pag. 138-145
783
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Gheorghe Ionescu-Sisești, în jurnalul său despre bombardarea Bucureștilor în timpul participării României la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945), pag. 189-204
784
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Goleștii din Belgia. Contribuții epistolare, pag. 205-220
785
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Repertoriul graficii românești din secolul al XX-lea. Posibile identificări iconografice, pag. 249-261
786
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, 2013
  • intră pe volum
Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București, pag. 281-298
787
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București, pag. 9-35
788
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București, pag. 39-76
789
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București, pag. 77-109
790
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63), pag. 110-122
791
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB, pag. 123-130
792
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Palatul de la Mogoșoaia, pag. 131-142
793
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Contractul de construcție al Casei Aman, pag. 143-145
794
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino, pag. 206-215
795
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur", pag. 216-220
796
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită, pag. 221-225
797
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I, pag. 229-238
798
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014
  • intră pe volum
Eminescu și Caragiale la București, pag. 244-249
S-au listat 48 de articole din totalul de 798 corespunzătoare