Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVII, nr. 2013 (20)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVII, 2013

ISSN:1222-7536
Anul:2013
Referință:XXVII, anul 2013
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 20 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Populația - cifra și componența etnică, culte și lăcașuri de cult ale comunităților bucureștene în secolul al XVII-lea, pag. 7-16
Asigurarea ordinii publice în București la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, pag. 17-22
Doamnele și portul țărăncuțelor române, pag. 23-38
Sfânta Paraschiva de la Iași în pictura părintelui Arsenie Boca, pag. 39-46
Efortul depus în vederea asigurării necesarului de armament, tehnică de luptă și muniții ale armatei române în anii neutralității (1914-1916), pag. 47-91
Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri, pag. 92-137
În București, de Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru, pag. 138-145
Jurnalul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, pag. 149-181
Spiru Haret de la tradiție la inovație (1851-1912), pag. 182-188
Gheorghe Ionescu-Sisești, în jurnalul său despre bombardarea Bucureștilor în timpul participării României la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945), pag. 189-204
Goleștii din Belgia. Contribuții epistolare, pag. 205-220
Nicolae Mavrocordat ctitor al Mănăstirii Văcărești, pag. 221-232
Monumentul Lascăr Catargiu, pag. 235-244
Fântâna de la Filaret de Carol Popp de Szatmari, pag. 245-248
Repertoriul graficii românești din secolul al XX-lea. Posibile identificări iconografice, pag. 249-261
O efemeridă arhitecturală: Circul Sidoli din București, pag. 262-280
Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București, pag. 281-298
Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare, pag. 299-232
O întâlnire de suflet, pag. 333-334
Cuprins, pag. 335-336
S-au listat 20 de articole corespunzătoare