Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI, nr. 2012 (22)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI, 2012

ISSN:1222-7536
Anul:2012
Referință:XXVI, anul 2012
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Un precursor ilustru Gheorghe Grigore Cantacuzino, pag. .7-10
Artiști marginalizați de regimul comunist. Artă, valoare și destin, manipulate în societatea totalitară. Istoria unei expoziții retrospective nedorite. Alexandru Țipoia 1914-1993, pag. .11-25
Ctitorul Matei Basarab realizator al unor reevaluări întru apărarea teritoriului Țării Românești prin adaptarea vechilor așezăminte monahale cărora le-a alăturat propriile sale realizări , pag. 26-58
Orizonturi culturale românești. Istoria națională în preocupările Academicianului Nicolae Densușianu (1846-1911), pag. 59-65
Comemorarea a 200 de ani de la ruperea Basarabiei din trupul Moldovei. Basarabia în inima și în mintea lui Apostol D. Culea, pag. 66-79
Ceremonialul Proskynesis. Origine și evoluție din arta sumero-akkadiană pană la mozaicurile de la Ravenna, pag. 83-88
Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940, pag. 89-102
Gâlceavă pe mormântul lui Constantin Brâncoveanu, pag. 103-108
Fișe dintr-un ghid istoric al străzilor. Bulevardele Aviatorilor și Mareșal Prezan, pag. 111-123
Imobile de pe strada George Georgescu / Calea Rahovei, pag. 124-161
Durabila Biserică a Colței, pag. 162-177
Strada Mântuleasa, pag. 178-201
Calea Rahovei 3 și 5 de la Ganul Golescu la pasajul comercial Nirescher, pag. 202-209
Documentele domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 210-233
Lansarea volumului "O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureștilor". Omagiu profesorului Panait I. Panait, pag. 234-240
Alexandru Țipoia (1914-1993) la 15 ani de eternitate. O operă de constructor, pag. 241-245
Filele de istorie ale Palatului Suțu, pag. 246-247
Reședința boierului Dinicu Glescu de pe Podul Mogoșoaiei, pag. 248-262
Avîntul țării: Constanța și București. Monumente ale campaniei din 1913, pag. 263-269
Studiu istoric, pag. 270-277
Marginalia pe o statuetă de Carl Milles (Considerații despre Artă și Timp), pag. 278-283
Cuprins, pag. 284-285
S-au listat 22 de articole corespunzătoare