Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, nr. 2010 (33)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010

ISSN:1222-7536
Anul:2010
Referință:XXIV, anul 2010
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 33 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
O jumătate de mileniu și o jumătate de veac, pag. 7-8
Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea, pag. 9-13
București - reședință de scaun domnesc 550 de ani de atestare documentară, pag. 14-17
Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București, pag. 18-32
Influența franceză în România și reacția contra ei (1870-1900), pag. 33-41
Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean, pag. 42-58
Ministerul de Interne - imaginea din presă, pag. 59-66
Plimbare prin București recurs la memorie, pag. 67-73
Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010, pag. 74-116
O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public, pag. 117-148
Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupân Dumitrache și Grădina Union, pag. 151-158
Scurtă prezentare a unor norme de conservare a documentelor fotografice, pag. 159-172
Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea, pag. 173-180
Nicolae Filipescu primarul Bucureștilor (1893-1895), pag. 181-194
Ocupația rusească asupra Bucureștilor de acum două sute de ani (1810-1812), pag. 195-197
Orașul București în anul 1938, pag. 198-209
Ion Câmpineanu și un nume de stradă în București, pag. 210-233
Principii ale expertizei mobilierului de artă, pag. 234-243
Sculptorul Emil Wilhelm Becker. Aspecte inedite, pag. 244-252
Imagine (iconografie) și istorie, pag. 253-263
O bibliografie a comerțului bucureștean 1947-1985, pag. 264-279
Odinioară, de 1 Mai în București, pag. 280-288
Cruci, hotare și bariere în vechiul București, pag. 289-298
Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu, pag. 301-304
Colecția de artă decorativă a Muzeului Municipiului București (îmbogățirea patrimoniului muzeal și valorificare), pag. 305-310
Necesitatea unei fișe de restaurare on line, pag. 311-323
O bacchantă la București, pag. 324-328
Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi", pag. 329-339
Icoana Nașterii lui Iisus Hristos , pag. 340-343
Din arhiva Muzeului Pedagogic, pag. 344-347
Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București, pag. 348-364
Interior bucureștean de pe Calea Victoriei, pag. 365-378
Cuprins, pag. 379-382
S-au listat 33 de articole corespunzătoare