Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIX, nr. 2015 (22)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIX, 2015

ISSN:ISSN 1222-7536
ISBN:ISBN 978-606-93815-8-8
Anul:2015
Referință:XXIX, anul 2015
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Editorial, pag. 5-6
Gara feroviară. Expresie a coliziunii culturale dintre oraș și teritoriu. Studiu de caz: Gara de Nord, București, pag. 9-21
Periferiile urbane din perspectivă antropologică, pag. 22-38
Alimentația naturală în context istoric, pag. 38-47
Agricultura urbană, pag. 48-54
Gentrificarea în Londra: schimbări și efecte în rândul oamenilor, pag. 55-61
Antropologia piețelor publice centrale și rolul acestora de canale de evacuare ritualică a violenței simbolice, pag. 62-73
Reconstrucția Mănăstirii Radu-Vodă. Semnificații cultural-istorice la început de secol XVII, pag. 77-94
Strada și Mahalaua Sfinților, pag. 95-111
Fotografii și fotografiile de odinioară, pag. 112-0120
Amprenta cantacuzină la Curtea Domnească din București, pag. 121-128
„Au fost tăind un brad bătrân ... !”, pag. 129-142
Valențe contemporane ale patrimoniului arheologic, pag. 145-155
Transpunerea stilului neoromânesc în arta funerară - arhitectul Ion Mincu, pag. 156-177
Muzicianul Constantin C. Nottara - un om al Cetății. Aniversarea a 125 de ani de la nașterea sa (1890 - 2015), pag. 178-180
Istorie și reconstrucție: casele arhitecților Dobre Nicolau Și T(h)oma Dobrescu, pag. 181-192
Secretele lui Aman, pag. 193-197
Scrisori de la Petre Ș. Năsturel, pag. 198-250
Actele domniei lui Matei Ghica aflate în colecția de „Documente" a Muzeului Municipiului București, pag. 251-265
Himerele în Cetate: "O problemă de perspectivă", pag. 261-288
Analiza comportamentului consumatorilor culturali la MMB (studiu de caz, mai 2015), pag. 285-294
Cuprins, pag. 295-295
S-au listat 22 de articole corespunzătoare