Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIX, nr. 2005 (43)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIX, 2005

ISSN:1222-7536
Anul:2005
Referință:XIX, anul 2005
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 43 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Tăblițele de lut, scrise, de la Vidra, pag. 5-11
Scrierea pe oase - o scriere necunoscută identificată în săpăturile arheologice de la Chitila, pag. 12-35
Descoperiri arheologice în comuna Brănești, județul Ilfov, pag. 36-60
Analiza chimică și analiza de fază a ceramicii gumelnițene din punctul "Ostrov" - Brănești. Jud. Ilfov, pag. 61-66
Aspecte ale raportului centru - periferie în București la sfârșit de secol XIX, pag. 69-73
Stilul neoromânesc în artele aplicate - perioada până la anul 1900, pag. 74-91
Presa maghiară bucureșteană (1860-1941), pag. 92-111
Strada Șepcari - scurtă monografie, pag. 112-114
Balcanii sub stăpînirea negustorilor, pag. 115-130
Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene, pag. 131-143
O carte poștală a lui Petre Pandrea, din anul 1965, pag. 144-146
Morminte ale unor români celebri, pag. 147-152
Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu, pag. 153-176
Prima expoziție de anvergură a artiștilor din București (1864), pag. 177-186
Justiția în Bucureștii de odinioară, pag. 187-195
Tabloul votiv din paraclisul patriarhal, pag. 196-200
Informații privind organizarea judecătorească în vremea lui Alexandru Ipsilanti (1774-1778) în cronica lui Atanasie Comnen Ipsilanti, pag. 201-207
Aspecte ale orașului bucureștean din anul 1948 până la naționalizare, pag. 211-216
Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București III, pag. 217-222
Un portret al lui Carol I de C.P. de Szathmary, pag. 223-225
Strada Mântuleasa de la 1 la 37, pag. 226-236
Donații și clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului București, pag. 236-244
Biblioteca colecției de artă "Ligia și Pompiliu Macovei", pag. 245-248
Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor, pag. 249-267
Grădina lui George Călinescu, pag. 268-272
Un episod din construcția noului centru civic din București reflectat într-un interviu de istorie orală, pag. 273-283
Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureștilor, pag. 284-288
Asistența medicală bucureșteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea, pag. 289-297
Mahalaua Scorțarilor din București, pag. 298-309
Regina Maria a României - de la Bran la Balcic, pag. 313-316
Schiță de portret al reginei Maria, pag. 317-324
Juristul, omul politic și ziaristul Stelian Popescu, pag. 325-332
Interviu cu dl. Pompiliu Macovei (partea a II-a), pag. 333-338
Un european: Anastase Simu la un secol și jumătate de la naștere, pag. 339-347
Un om de cultură și rege al culturii: Carol al II-lea, pag. 348-354
Expunerea muzeală - între valorizare estetică și reconstituire științifică, pag. 357-359
Conceptul de muzeu național. Studiu de caz: Muzeul Național de Antichități din București, pag. 360-371
Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski, pag. 372-382
Casa nouă din incinta palatului regal, pag. 385-387
Publicații la Standul M.M.B., pag. 388-391
Maria Duțu-Cojocărescu sau amintirea unor ochi albaștri, pag. 395-398
In memoriam … dr. Harald Alexandrescu, pag. 399-402
Cuprins, pag. 405-407
S-au listat 43 de articole corespunzătoare