Criteriile de selecţie
Autori: GEORGESCU, Florian (15)


Urmează 15 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Cuvânt introductiv, pag. 3-4
 • directorul Muzeului de Istorie a orașului București GEORGESCU, Florian  
2
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, pag. 39-80
3
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, 1965  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, 1965
  • intră pe volum
Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848, pag. 37-75
4
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, 1965  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, 1965
  • intră pe volum
Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn, pag. 223-229
5
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III, 1965  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III, 1965
  • intră pe volum
Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848, pag. 53-88
6
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848, pag. 35-68
7
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Realizări edilitare în Bucureștii anilor 1831-1848, pag. 87-122
8
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967
  • intră pe volum
Prefață, pag. 5-6
9
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967
  • intră pe volum
Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea, pag. 38-68
10
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968
  • intră pe volum
Cuvânt înainte, pag. 5-6
11
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968
  • intră pe volum
Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor, pag. 139-148
12
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969
  • intră pe volum
"Focul cel Mare" din martie 1847, pag. 55-66
13
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969
  • intră pe volum
Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848, pag. 267-272
14
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII, 1971  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII, 1971
  • intră pe volum
Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare, pag. 21-34
15
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX, 1972  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX, 1972
  • intră pe volum
Cuvânt de salut, pag. 34-35
S-au listat 15 articole corespunzătoare