Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, I, nr. 1964 (35)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, I, 1964

ISSN:1222-7536
Anul:1964
Referință:I, anul 1964
Editura:Muzeul de Istorie a orașului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 35 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Cuvânt introductiv, pag. 3-4
  • directorul Muzeului de Istorie a orașului București GEORGESCU, Florian  
Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București, pag. 5-22
Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944), pag. 23-37
Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, pag. 39-80
Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962, pag. 81-100
Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944, pag. 101-117
Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale, pag. 119-139
Cetatea București în veacul al XV-lea, pag. 141-157
Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII, pag. 159-176
Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859), pag. 177-187
Contribuții la istoricul gărzii civile din București, pag. 189-202
Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea, pag. 203-217
Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor, pag. 219-228
Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea, pag. 229-240
O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc, pag. 241-248
Jetoane și fise din trecutul orașului București, pag. 249-265
Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen), pag. 267-288
O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz, pag. 289-298
Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București, pag. 299-302
Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină, pag. 303-310
Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București, pag. 311-320
O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski, pag. 321-326
Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare , pag. 327-332
Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900), pag. 333-339
Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București, pag. 355-365
Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea, pag. 367-374
Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea, pag. 375-381
Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului, pag. 383-390
Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698), pag. 391-394
Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei, pag. 395-399
Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961), pag. 401-403
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.), pag. 404-408
Sumar, pag. 409-410
Erată, pag. 413-413
Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă, pag. 541-354
S-au listat 35 de articole corespunzătoare