Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV, nr. 1966 (43)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV, 1966

ISSN:1222-7536
Anul:1966
Referință:IV, anul 1966
Editura:Muzeul de Istorie a orașului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 43 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Considerații privitoare la pecețile orașului București în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, pag. 3-14
Începuturile Academiei Domnești din București, pag. 15-24
Date noi despre istoria Bucureștilor la mijlocul sec. al XVIII-lea, pag. 25-34
Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848, pag. 35-68
Orașul București în timpul domniei lui N. Mavrogheni (1786-1789), pag. 69-86
Realizări edilitare în Bucureștii anilor 1831-1848, pag. 87-122
Bucureștii și sigiliografia, pag. 123-129
Radu Ionescu - pionier al literaturii noastre moderne din epoca unirii, pag. 131-146
Din istoricul cartierului Giulești, pag. 147-166
Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureștene. În legătură cu înființarea întreprinderii comunale de la Colentina, pag. 167-175
Reflecții în legătură cu lucrarea lui Nicolae Iorga - "Istoria Bucureștilor", pag. 177-187
Probleme ale administrației Bucureștilor între cele două războaie mondiale, pag. 189-201
Naționalizarea principalelor mijloace de producție din București - 11 iunie 1948, pag. 203-244
Un document cartografic bucureștean din 1803-1805, pag. 245-255
Un exemplar de veche arhitectură din București dispărut, pag. 257-263
În legătură cu drapelele instituite în timpul revoluției muntene de la 1848, pag. 265-272
Primele expoziții economice organizate în București în anii 1864 și 1865, pag. 273-280
Documente privind bombardamentele aeriene și începutul ocupației germane în București în Primul Război Mondial, pag. 281-300
Fotografii de la Vasile Pârvan în colecțiile MIB, pag. 301-308
Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic din București, pag. 309-317
Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziția de bază a Muzeului de Istorie a orașului București, pag. 319-324
Expozițiile itinerante, mijloc de popularizare a cercetărilor arheologice pe teritoriul orașului București, pag. 325-327
Cocarde emise între anii 1944-1947 din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București, pag. 329-335
Metode de restaurare și conservare a osului și fildeșului, pag. 337-346
Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană, pag. 347-354
Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, pag. 355-358
Aspecte din dezvoltarea meteșugului tăbăcăriei din București până la jumătatea sec. al XIX-lea, pag. 359-368
Date privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cinematografiei (1944-1965), pag. 465-471
Frantz Liszt și Johann Strauss în Bucureștii anilor 1847-1848, pag. 369-378
Aspecte ale ocrotirii sănătății populației în București în anii puterii populare, pag. 373-479
Aspecte privind începuturile învățământului muzical superior în București, pag. 379-387
Memorii bucureștene din anii premergători Unirii Principatelor, pag. 389-396
Stiluri arhitectonice în Bucureștii epocii moderne, pag. 397-405
G.I. Ionescu-Gion, pag. 407-416
Tipografii și tipografi în București la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea, pag. 419-424
Aspecte ale dezvoltării urbanistice în București (1918-1944), pag. 425-440
Liga contra brutalităților, organizație de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935), pag. 441-449
Date noi privind dezvoltarea învățământului bucureștean în anii puterii populare, pag. 451-463
Baze sportive bucureștene după 23 August 1944, pag. 481-488
A. Elian, C. Bălan, H. Chirică și O. Diaconescu, Inscripțiile medievale ale României. Orașul București - Vol. I 1395-1800 București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965, 936 p., pag. 489-494
Presa muncitorească și socialistă din România, Vol I (1865-1900). București, Edit. politică, 1964 ; partea I (1865-1889), 641 p.; partea a II-a (1890-1900), 744 p., pag. 495-498
Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu și Alexandru Cebuc, Monumente din București București, Editura Meridiane, 1966, 216 p. X 1 pl., pag. 499-500
Sumar, pag. 501-503
S-au listat 43 de articole corespunzătoare