Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI, nr. 1968 (36)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI, 1968

ISSN:1222-7536
Anul:1968
Referință:VI, anul 1968
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 36 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Cuvânt înainte, pag. 5-6
Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră, pag. 7-26
Săpăturile arheologice de la Otopeni, pag. 27-41
Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966), pag. 43-82
Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966, pag. 83-96
Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou, pag. 97-118
Considerații privind „Foișorul Mavrocordaților", pag. 119-126
Însemnările cronicarului Grigore Andronescu despre vechea gospodărirea Bucureștilor, pag. 127-137
Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor, pag. 139-148
Administrația bucureșteană în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea, pag. 149-162
Frământări politice în București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, pag. 163-179
Activitatea Ligii culturale - secția București - între cele două Războaie Mondiale, pag. 181-194
Comerțul bucureștean între cele două războaie mondiale, pag. 195-204
Aspecte ale dezvoltării comerțului bucureștean în anii puterii populare, pag. 205-217
O spadă celtică din Transilvania, pag. 219-222
Ludwig Angerer, unul dintre primii fotografi ai Bucureștilor, pag. 223-228
Steagul Societății "Gutenberg", pag. 231-234
Arhitectul Mandrea George (1855-1916) constructor al „Foișorului de Foc”, pag. 237-238
Probleme ale șomajului din Bucureștii anilor 1929-1937 oglindite în unele documente aflate în colecțiile M.I.M.B., pag. 239-248
Aspecte privind dezvoltarea instalațiilor de morărit de pe râul Dâmbovița din raza orașului București de la primele mențiuni documentare și până în deceniul al șaptelea al sec. al XIX-lea, pag. 249-259
Date documentare privind o prăvălie bucureșteană în secolul XVII-XVIII, pag. 261-266
Un tezaur de monede turcești din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, descoperit la Gratia (Jud. Ilfov), pag. 267-271
Două case vechi bucureștene, pag. 273-282
"Roata" de pompieri din București, pag. 283-288
Scriitorul Petre Ispirescu tipograf și editor bucureștean, pag. 289-301
București, centru al apariției și dezvoltării presei militare românești, pag. 303-311
Decorarea orașului București de către statul francez, pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial, pag. 313-314
Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București, pag. 315-332
Rabindranath Tagore la București, pag. 333-337
Tipuri bucureștene oglindite în literatura din deceniile 3 și 4 ale veacului XX, pag. 339-352
București - centru științific al României socialiste, pag. 353-364
Cartiere noi pe harta orașului, pag. 367-375
Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, București, Editura pentru Literatură, 1966, 466 p. + il. + 8 pl. + 5 hărți., pag. 377-381
Cronica, pag. 383-385
Lucrări publicate de Muzeul de Istorie a orașului București, pag. 386-386
Cuprinsul, pag. 389-398
S-au listat 36 de articole corespunzătoare