Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II, nr. 1965 (22)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II, 1965

ISSN:1222-7536
Anul:1965
Referință:II, anul 1965
Editura:Muzeul de Istorie a orașului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa, pag. 3-16
Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente, pag. 17-30
Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism, pag. 31-36
Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848, pag. 37-75
Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964), pag. 77-90
Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900, pag. 91-113
Ideile Internaționalei I în România, pag. 115-122
Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România, pag. 123-142
Noi construcții în capitala patriei, pag. 143-162
Activitatea științifică și cultural-educativă de masă a instituțiilor muzeale, în atenția sporită a cercetătorilor specialiști, pag. 163-167
Fr. Mistral către V. Alexandri. Scrisori inedite din colecțiile M.I.B., pag. 169-176
Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București, pag. 177-181
Pe marginea unei expoziții temporare, pag. 183-188
Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi, pag. 189-204
O știre nouă privitoare la epidemia de ciumă din București la 1792, pag. 205-208
Funcționarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX, pag. 209-214
Știri mărunte despre Bucureștii veacului al XIX-lea. (Cișmeaua Roșie, Locul Osândei, Tunurile Meridiane, „Birja" și Birjile bucureștene), pag. 215-222
Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn, pag. 223-229
Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907, pag. 231-246
Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964, pag. 247-265
Revista Muzeelor nr. 1, 1964, pag. 267-269
Sumar, pag. 271-278
S-au listat 22 de articole corespunzătoare