Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, V, nr. 1967 (32)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, V, 1967

ISSN:1222-7536
Anul:1967
Referință:V, anul 1967
Editura:Muzeul de Istorie a orașului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 32 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Prefață, pag. 5-6
Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice, pag. 7-24
Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775, pag. 25-37
Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea, pag. 38-68
Lev Tolstoi la București (1854), pag. 69-79
Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București", pag. 80-99
Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, pag. 100-109
Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944), pag. 110-131
Bucureștii în timpul răscoalelor țărănești din 1907, pag. 133-144
Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale, pag. 145-153
Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare, pag. 154-166
Fibule Latène din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București, pag. 167-176
Statuete de piatră din colecția "Maria și dr. George Severeanu", pag. 177-184
Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului, pag. 185-197
Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică, pag. 198-207
Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea, pag. 208-225
Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București, pag. 226-231
Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București, pag. 232-254
O schiță topografică a curții Bisericii Măgureanu din București la 1780, pag. 255-261
Contribuții la istoricul morilor Vlădichii (Sfântul Eefterie) din București, pag. 262-269
Cronica, pag. 262-363
Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912), pag. 271-282
Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor, pag. 284-293
Orașul București și viața academică în Romania, pag. 294-302
Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864, pag. 303-307
Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900), pag. 308-317
Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale, pag. 318-329
Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare, pag. 330-340
Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944, pag. 341-351
Prezențe economice bucureștene peste hotare, pag. 352-361
Lucrări publicate de Muzeul de istorie a orașului București, pag. 364-364
Cuprinsul, pag. 365-374
S-au listat 32 de articole corespunzătoare