Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII, nr. 1971 (47)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII, 1971

ISSN:1222-7536
Anul:1971
Referință:VIII, anul 1971
Editura:Muzeul de Istorie a municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 47 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Tabla de materii, pag. 5-19
Lista abrevierilor, pag. 14-14
Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare, pag. 21-34
Morminte de femei decedate în timpul nașterii din necropola neolitică de la Cernica, pag. 37-53
Cercetări privind așezările getică și feudală timpurie de la Bragadiru (1968-1969), pag. 55-67
Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969), pag. 69-80
Evoluția perimetrului Curții Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII), pag. 81-88
Note arheologice pe șantierele de construcții din București. Săpăturile de salvare de la Popești-Leordeni, pag. 89-99
A fost monetărie la București în evul mediu ?, pag. 103-110
Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu, pag. 111-120
O vedere a orașului București din 1688, pag. 121-127
Învățământul superior din București și ideologia iluministă înainte de 1821, pag. 129-145
Casa Cleopatra Trubetzkoi, pag. 147-157
Contribuțiuni la studiul stemei municipiului București în secolele XIX-XX, pag. 159-177
Cartiere bucureștene cu locuințe vechi, pag. 179-184
Cu privire la fortificarea Bucureștilor de la sfîrșitul secolului al XIX-lea, pag. 185-191
Bucureștii, centrul frământărilor politice pentru adoptarea constituției din martie 1923, pag. 193-200
Dem I. Dobrescu primar al Bucureștilor, pag. 201-213
Manifestația democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927, pag. 215-223
Aspecte ale luptei maselor din București și județul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945, pag. 225-240
Problema nomenclaturii străzilor din București, pag. 243-246
Monede de la Mircea cel Bătrîn descoperite la București, pag. 247-252
Contribuții la studiul circulației leului ca monedă de calcul în secolele XVIII-XIX, pag. 253-259
Începuturile industriei bucureștene în jurul barierei "Podului de pămînt", pag. 261-271
Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă, pag. 273-283
Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912), pag. 285-295
Mahalaua Vișichii, pag. 297-301
Morile cu cai din București în secolul al XIX-lea, pag. 303-307
Cum a devenit orașul București Capitala României, pag. 309-318
Aspecte din București oglindite în arta plastică a veacului al XIX-lea la Muzeul de artă al R.S.Rormânia, pag. 319-325
Acțiuni ale muncitorimii bucureștene sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, pag. 327-334
Orașul București în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, pag. 335-346
Însemnări privind activitatea Muzeului Municipal (1931-1948), pag. 349-356
Pe malul Dâmboviței la obârșia Podului Mogoșoaiei în anul 1804, pag. 357-371
Profesor agregat doctor George Severeanu 1879-1939, pag. 373-380
Momente din istoria unei vechi artere bucureștene - șoseaua Kisselef, pag. 381-387
Topoare de silex eneolitice aflate în colecția Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 391-399
Coroplastica sud-italică și siciliotă din colecția "Maria și Dr. George Severeanu", pag. 401-406
Obiecte ce au aparținut lui Armand Călinescu aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 407-410
Expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 411-415
Din activitatea laboratorului de restaurare a Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 417-423
Muzeul de istorie în concepția unor înaintași ai istoriografiei noastre, pag. 425-435
Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov, pag. 437-441
Expoziții organizate în București în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român, pag. 443-448
Cronică, pag. 451-454
Bibliografia lucrărilor științifice ale cercetărilor din Muzeul de Istorie a municipiului București, pag. 455-464
Lista salariaților muzeului de istorie a municipiului București (1971), pag. 465-466
S-au listat 47 de articole corespunzătoare