Criteriile de selecţie
Autori: CEBUC, Alexandru (13)


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944, pag. 101-117
2
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București, pag. 299-302
3
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare , pag. 327-332
4
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, 1965  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, 1965
  • intră pe volum
Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900, pag. 91-113
5
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III, 1965  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III, 1965
  • intră pe volum
Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei, pag. 223-248
6
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Naționalizarea principalelor mijloace de producție din București - 11 iunie 1948, pag. 203-244
7
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic din București, pag. 309-317
8
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967
  • intră pe volum
Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare, pag. 154-166
9
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968
  • intră pe volum
Aspecte ale dezvoltării comerțului bucureștean în anii puterii populare, pag. 205-217
10
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968
  • intră pe volum
Aspecte privind dezvoltarea instalațiilor de morărit de pe râul Dâmbovița din raza orașului București de la primele mențiuni documentare și până în deceniul al șaptelea al sec. al XIX-lea, pag. 249-259
11
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969
  • intră pe volum
C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar, pag. 67-80
12
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII, 1969
  • intră pe volum
Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu, pag. 285-293
13
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII, 1971  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII, 1971
  • intră pe volum
Aspecte ale luptei maselor din București și județul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945, pag. 225-240
S-au listat 13 articole corespunzătoare