Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, nr. 2016 (15)

Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 15 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Paftaua, tipuri de decorații și simboluri. Accesorii din patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 123-149
2
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Catalogul documentelor lui Grigore I Ghica aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 150-168
3
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Documente inedite din colecția de documente a Muzeului Municipiului București, pag. 169-194
4
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 195-210
5
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Ceremonii și loisir la București în timpul domniilor fanariote, pag. 211-221
6
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a orașului București, pag. 222-234
7
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Istoria familiei Ghica, pag. 235-246
8
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Aspecte ale evoluției teatrului românesc, pag. 247-255
9
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Mănăstirea Plumbuita, pag. 256-265
10
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Aspecte privind dezvoltarea comunității bulgare catolice din Dudești Cioplea, pag. 266-274
11
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Elemente distincte ale bulevardului Lascăr Catargiu, pag. 275-282
12
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Tramvaiul, între periferie și centru - instrument valoros în sprijinul mobilității durabile, pag. 283-291
13
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Incendii, epidemii și calamități naturale în București (1774-1834), pag. 292-305
14
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
1919. Prolegomene la o istorie a comportamentului urban în București, pag. 306-316
15
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX, 2016
  • intră pe volum
Domnului Costică Gh. Vasiliu, nou-născut la 1900. Din corespondența primită, pag. 317-328
S-au listat 15 articole corespunzătoare