Criteriile de selecţie
Autori: PILIGRAD NAZEN, Ştefania (3)


Urmează 3 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010
  • intră pe volum
Imagine (iconografie) și istorie, pag. 253-263
2
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXV, 2011  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXV, 2011
  • intră pe volum
Axis mundi, pag. 142-162
3
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI, 2012  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI, 2012
  • intră pe volum
Ceremonialul Proskynesis. Origine și evoluție din arta sumero-akkadiană pană la mozaicurile de la Ravenna, pag. 83-88
S-au listat 3 articole corespunzătoare