Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI, nr. 2007 (38)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI, 2007

ISSN:1222-7536
Anul:2007
Referință:XXI, anul 2007
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 38 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Bolovan de râu din descoperire întîmplătoare, pag. 7-10
Târnovo, capitala Imperiului Așăneștilor, pag. 11-18
1874: Balonul "Mihai-Bravul" și ascensiunile sale, pag. 19-32
Impactul declanșării celui de-al Doilea Război Mondial asupra Bucureștiului, pag. 33-38
Starea artelor în Europa în ultimele decenii ale sec. XIX-lea, pag. 39-47
Bucureștii secolului al XIX-lea între Orient și tentația modernității, pag. 49-57
O lucrare enciclopedică despre România, apărută în primii ani de domnie ai lui Carol I, pag. 59-64
Corespondența unei prietenii: George D. Florescu - Dinu Tărtășescu, pag. 65-105
Introducere în tehnica și arta fotografiei din secolul al XIX-lea. Inventatorii și maeștrii, pag. 107-172
Schimbarea numelor de străzi în București, pag. 173-178
Cotrocenii în secolul al XVII-lea. Cu o digresiune: Duda din Cotroceni. Semnificația socială a numelui, pag. 179-192
Hodopani leat 7128 Otopeni anul 1620, pag. 193-196
România în anii Războiului de Independență (1877-1878), pag. 197-206
Straja Țării, pag. 207-214
Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest, pag. 215-217
Hanuri bucureștene, pag. 219-230
Palatul regal din Calea Victoriei, pag. 231-240
Catedrala Patriarhei Române - important monument de istorie bucureșteană, pag. 241-244
Azi - Parcul Carol I, București, pag. 245-254
Calea Moșilor (I). Din trecutul unei vechi artere bucureștene, pag. 255-265
Bucarest en 1906. Repere iconografice (1907 - 2007), pag. 267-274
Fabrica de bere Luther/Grivița Roșie, pag. 275-305
Ansamblul istoric "Ghica Tei și mănăstirea "Plumbuita", pag. 307-312
Casa Văcăreștilor din mahalaua Bisericii dintr-o Zi din București, pag. 313-316
"Casa Soare" o clădire emblematică a stilului neoromânesc, pag. 317-319
O scurtă prezentare a hărților din colecția Muzeului Municipiului București din perspectiva conservării, pag. 323-329
Din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 331-335
Măști funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 337-342
Tacâmuri, pag. 343-349
Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București, pag. 351-356
București, 1856. O fotografie inedită a lui Ludwig Angerer, pag. 357-364
Un trunchi de neam din vechiul București - de vorbă cu scritorul Andrei Brezianu, pag. 367-391
L'influence d'Arnold Böcklin et de Frantz von Stuck dans la peinture roumaine; Le cas de Kimon Loghi (1871-1952), pag. 393-400
Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor, pag. 401-410
Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu, pag. 411-430
Întru Fericita Adormire a Patriarhului Teoctist, pag. 431-433
Din Bucureștii de altădată: colecționarul de artă dr. Iosif N. Dona și familia sa, pag. 435-471
Cuprins, pag. 473-477
S-au listat 38 de articole corespunzătoare