Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVI, nr. 2002 (41)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVI, 2002

ISSN:1222-7536
Anul:2002
Referință:XVI, anul 2002
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 41 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Date preliminare și stratigrafia, pag. 3-49
Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de pe teritoriul orașului Buftea (secolele X-XI), pag. 50-57
Descoperiri arheologice din secolelele III și V la București-Militari "Câmpul Boja", pag. 58-72
Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov, pag. 73-78
Facultatea de Medicină Veterinară din București, pag. 79-93
Repere privind problema minorităților în România după conferința de pace de la Paris 1919, pag. 94-99
Furnizorul palatului regal Cotroceni (1895-1930), pag. 100-105
Comercianți, comerț și prețuri în București (sf. sec. al XVIII-lea - sf. sec. al XIX-lea), pag. 106-112
Din nou despre medalia "Construirea Fântânilor din București", 1846, pag. 113-114
Câțiva colecționari bucureșteni din veacul al XIX-lea, pag. 115-123
Catastrofa de la Cotroceni din 8 iunie 1936, pag. 124-126
Activitatea farmaceutică din București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pag. 127-132
Mijloace de comunicație în slujba bucureștenilor din primul deceniu interbelic, pag. 133-137
Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană, pag. 138-144
Uniforme civile în România epocii moderne, pag. 145-165
Învățământul în Bucureștii secolului al XVIII-lea, pag. 166-172
Piața "Bibescu Vodă", pag. 173-181
Casa Storck de la Balcic, pag. 182-189
Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, pag. 190-195
Cursele poștale înaintea introducerii căilor ferate în România - 1869, pag. 196-207
Scurt istoric al Căii Dorobanților, pag. 209-219
O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu -, pag. 220-226
Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9 sector 5, București. Studiu Istoric, pag. 227-247
O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București, pag. 248-251
Strada Lânăriei și vecinătățile ei, pag. 252-260
Periferia subterană, Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei, pag. 261-295
"… văz monstruos", pag. 296-302
Punct de vedere: Muzeul de Sculptură Cornel Medrea, pag. 303-307
Documente din colecția MMB privind personalitatea lui Manuc Bey, pag. 308-315
Ctitori de București - familia Basilescu, pag. 316-322
Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare, pag. 323-336
Alexandru Olian, pag. 337-340
Activitățile filantropice ale reginei Elisabeta a României-"Mamă a Patriei", pag. 341-345
Goleștii în documente bucureștene (1800-1848), pag. 346-354
Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării, pag. 355-358
Din trecutul Buenos Airesului în muzeele de istorie ale orașului, pag. 359-363
Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București, pag. 364-370
"Eminescu și epoca sa" (Iunie 2000) Cronica unei expoziții. Vedere din interior, pag. 371-373
București de colecție (Noiembrie 2001), pag. 374-374
Cărți tipărite de Antim Ivireanul existente în biblioteca MMB, pag. 375-378
Cuprins, pag. 379-383
S-au listat 41 de articole corespunzătoare