Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XI, nr. 1992 (41)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XI, 1992

ISSN:1222-7536
Anul:1992
Referință:XI, anul 1992
Editura:Museion
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 41 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Cuprins, pag. 5-8
Considerații preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă , pag. 11-16
Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român, pag. 17-25
Tabacii din Bucureștii de sus în veacul al XVII-lea, pag. 26-45
Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu, pag. 46-67
Luminile Brâncoveanului. Rolul gândirii novatoare în epoca brâncovenească, pag. 68-77
Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul orașului București. Clanța, Cârstienești, Herăstrău și Băneasa, pag. 78-92
1821. Intrarea lui Tudor Vladimirescu în București "Scaunul Oblăduirii Norodului", pag. 93-103
Din istoria Cotrocenilor. Serbarea lui Tudor Vladimirescu, pag. 104-105
Ansambluri funerare bucureștene de secol XIX, pag. 106-110
Aportul arhitecților români la definirea stilistică a arhitecturii bucureștene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pag. 113-122
Din activitatea arhitectului I. N. Socolescu (1859-1924), pag. 123-126
Preocupări de modernizare a orașului București (1774-1829), pag. 127-138
Pavajul vechilor ulițe bucureștene, pag. 139-147
Tipizarea cărămizilor în Țara Românească, pag. 148-153
D-ale Dîmboviței de altădată, pag. 154-157
Istoricul unui monument și al unei instituții - Biblioteca Centrală Universitară, pag. 158-164
Dealul Cotrocenilor - Azilul Elena Doamna, pag. 165-178
Mereu în actualitate: Arcul de Triumf, pag. 179-185
O evocare a genialității lui George Enescu, pag. 189-191
Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondență și manuscrise inedite, pag. 192-201
Dorobanții de poliție - primele formațiuni de pază și ordine ale orașului București, pag. 202-2016
Uniformele cetățenilor-ostași din Garda Națională, pag. 217-226
Balurile costumate din secolul al XIX-lea și sursele lor de inspirație istorică, pag. 227-236
Scrisori din războiul de întregire a neamului, pag. 237-239
Exemplare bibliofile din colecția Alexandru Enescu. Auguste Lepère - ilustrație la Huysrnans K. J. La Blèvre, Les Gobelins et Saint Sévèrin, pag. 243-248
Afișe Art Nouveau în colecția Stroe Slătineanu , pag. 249-253
Gravuri de Daubigny în colecția particulară Sandra Slătineanu Sturdza, pag. 254-260
Paul Miracovici, pag. 261-265
Elena Popea, pag. 266-270
Trei ipostaze ale bibliofiliei, pag. 271-275
Cărți din secolul al XVII-lea în unele colecții din București, pag. 276-279
Arta persană în colecții bucureștene, pag. 280-282
Piese de artă africană în colecții din București, pag. 283-292
Lucrări de grafică recent restaurate în laboratorul de restaurare al Muzeului municipal București, pag. 295-299
Probleme în restaurarea tempera pe lemn, pag. 300-305
Restaurarea unei sculpturi din ipsos, pag. 306-311
Tehnica reproducerii obiectelor de muzeu, pag. 312-323
George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II, pag. 327-329
Adrian-Silvan Ionescu. Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea, Ed. Meridiane, București, 1990, pag. 330-331
Ilustrație, pag. 333-435
S-au listat 41 de articole corespunzătoare