Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVIII, nr. 2014 (18)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVIII, 2014

ISSN:1222-7536
Anul:2014
Referință:XXVIII, anul 2014
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 18 articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Editorial, pag. 5-6
Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București, pag. 9-35
Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București, pag. 39-76
Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București, pag. 77-109
Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63), pag. 110-122
Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB, pag. 123-130
Palatul de la Mogoșoaia, pag. 131-142
Contractul de construcție al Casei Aman, pag. 143-145
Nașterea unui monument - Ion. I.C. Brătianu, pag. 146-160
Scrisori de la Paul Cernovodeanu, pag. 161-183
Biserica lui Bucur între adevăr și legendă, pag. 187-205
Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino, pag. 206-215
Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur", pag. 216-220
Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită, pag. 221-225
Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I, pag. 229-238
155 de ani de la nașterea maestrului maeștrilor Teatrului Național - C. I. Nottara, pag. 239-243
Eminescu și Caragiale la București, pag. 244-249
Cuprins, pag. 250-250
S-au listat 18 articole corespunzătoare