Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIII, nr. 2009 (27)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIII, 2009

ISSN:1222-7536
Anul:2009
Referință:XXIII, anul 2009
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 27 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959, pag. 7-13
Bucureștii în alegeri. Momentul aprilie 1875, pag. 14-21
București în timpul evenimentelor din anul 1940, pag. 22-36
Aspecte ale începutului activității Radio-București, pag. 37-40
Organizarea vigiliilor Romei imperiale și cazărmile acestora, pag. 41-45
Barbu Bucureșteanul, un tipograf din epoca domniilor fanariote, pag. 46-54
Reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul pe sigiliile orașului București - conturarea arhetipului -, pag. 55-68
Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani, pag. 69-81
Comerțul bucureștean în anii 1985-1986, pag. 82-108
O contribuție la istoria construcțiilor din Capitală în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Introducerea elementelor prefabricate în construcția de locuințe. Mitul Macaralei. Din ideologia unor vremuri apuse, pag. 109-126
Strada francmasonă, pag. 127-137
București la a 550-a aniversare documentară, pag. 138-144
Lucrări inedite ale sculptorului Gheorghe Stănescu, pag. 147-152
Cîteva observații pe marginea unor lucrări de Corneliu Medrea, Gheorghe Leonida și Frederic Storck, pag. 153-160
Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecția de "Documente" a Muzeului Municipiului București, pag. 161-168
Din corespondența arhitectului Nicolae Ghika-Budești, pag. 169-202
Contribuții la evocarea activității sculptorului Wladimir C. Hegel, pag. 203-233
Ultimul drum al lui Tudor Vladimirescu, pag. 234-248
Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în București, pag. 249-262
Biserica lui Bucur. Avatarurile unui monument - 1913 - 1940, pag. 263-285
Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect amânat pentru eternitate?, pag. 286-293
Fântâna G. EM. Lahovary, pag. 294-306
Pictura românească. Întoarcerea la tradiție, pag. 307-318
O tehnică artistică de succes: non-finito și o sculptură din patrimoniul M.M.B - Eric de Nussy, "Extaz", pag. 319-324
Artă și istorie în opera lui Tătărescu, pag. 325-336
Statuile lui Ivan Meštrović din București, pag. 337-
Cuprins, pag. 343
S-au listat 27 de articole corespunzătoare