Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIV, nr. 2000 (43)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIV, 2000

ISSN:1222-7536
Anul:2000
Referință:XIV, anul 2000
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 43 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Hanul Stavropoleos (1724-1860), pag. 5-48
Chitila fermă. Studiu monografic I. Istoricul cercetărilor, pag. 49-54
Descoperiri arheologice din secolul al III-lea p.Chr. la București - Militari "Cîmpul Boja" (1998), pag. 55-65
Studiu de compoziție asupra unui lot de ceramică descoperită în așezarea din secolul al III-lea p.Chr. De la Militari - Cîmpul Boja, pag. 66-72
Istoria arhitectural urbanistică a unei străzi Strada Doamnei, pag. 73-88
O amintire dintru-un București dispărut - pavajul din strada Coloniei, pag. 89-91
Mahalaua Colței, pag. 92-116
Grădina Icoanei, pag. 117-120
Strada Paleologu - fragment de istorie bucureșteană, pag. 121-136
Apariția și evoluția denumirilor de străzi din București, pag. 137-185
Ansamblul Ghica - Tei, pag. 186-194
Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Șelari - Pasajul Marchitanilor, pag. 195-204
Palatul Cotroceni de la reședință regală la Palat al Pionierilor, pag. 205-218
Casa Nicolae Filipescu din București, strada Batiștei Nr. 13, pag. 219-223
Teatrul Național din București, pag. 224-240
Preocupări ale istoricul Petre Ș. Năsturel privind istoria Bucureștilor, pag. 243-250
Din activitatea întîiului primariat al generalului Vicor Dombrovschi (1938-1940), pag. 251-258
Muzeul în forma sa specifică de expresie: Expoziția - discurs teoretic, pag. 261-263
La nécessité d'intégrer les collections du Musée du Municipal de Bucarest dans le circuit mondial des valeurs, pag. 264-269
Un document inedit aflat în colecțiile Muzeului Municipal București - scrisoarea Principelui Carol către Ministerul de Război din 1 august 1919, pag. 270-272
O menedă colonială romană din secolul al III-lea d.Hr. descoperită la Chitila fermă - București, pag. 273-275
Insigna primei emisiuni de televiziune din Romania "Luna Bucureștilor" iunie 1938, pag. 276-279
"Domnul Eminescu e mult mai bine…", pag. 280-282
Sala de lectură a Bibliotecii Muzeului Municipiului București, pag. 283-289
Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București, pag. 290-294
"Stofa și costumul"-o tabletă de Tudor Arghezi; însemnări pe marginea unei vechi tipărituri, pag. 295-299
Viața cotidiană în Bucureștiul primului deceniu interbelic, pag. 303-332
Activitatea farmaceutică din București în secolele XVII și XVIII, pag. 333-338
Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureștii anilor 1900, pag. 339-346
Cerneala ferogalică-modalitățile de expresie grafică și probleme specifice în restaurare, pag. 349-356
Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice, pag. 357-361
Urări de bine din Orient (relief și profunzime în glazura ceramicii de Isnik), pag. 362-366
Dr. Wilhelm Filderman. Un avocat al ertniei sale. Un avocat al cauzei naționale a României, pag. 369-370
Magazin istoric 1999, pag. 371-372
Radiografia unei modernizări. Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Meridiane, București, 1999, pag. 373-375
Emanail Hagi-Mosco, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dispărute. Ediție îngrijită de Ștefan Plesia, Dan Plesia și Mihai Sorin Rădulescu. Cuvânt înainte de Paul Cernovodeanu. București, ed. Fundației Culturale Române, 1995, pag. 376-378
Pluri-confesionalitate vs. multiculturalitate în Bucureștii epocii moderne: Lucia Stoica, Necula lonescu-Ghinea, Dan P. Ionescu, Cecilia Lumina, Petre Iliescu, Minerva Georgescu, Atlasghid. Istoria și arhitectura lăcașurilor de cult din București. voi II, ed. Ergonom '79, 1999, pag. 379-380
,,București- Oorașul pierdut''. Rodica lanăși: Editor, Uniunea Arhitecților din România, Povestea Caselor, Editura Simetria București, 1999, pag. 381-383
Un scurt excurs asupra spațiului public bucureștean. Paul Filip. Bătrânul Cișmigiu. - Primăria Municipiului București, ARCUB, Centrul de Proiecte Culturale București 1999, pag. 384-386
,,Monumente și edificii în medalistică'' ( august-decembrie 1999). Cronica unei expoziții. Vedere din interior., pag. 387-388
Expotiția "Civilizația Boian pe teritoriul României". Descoperiri neolitice de la Chitila-"Fermă" și din alte zone bucureștene aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 389-390
Al VIII-lea Congres de Studii Sud-Est Europene sub semnul dialogului intercultural, pag. 391-394
Cuprins, pag. 395-402
S-au listat 43 de articole corespunzătoare