Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII, nr. 1969 (29)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII, 1969

ISSN:1222-7536
Anul:1969
Referință:VII, anul 1969
Editura:Muzeul de Istorie a municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 29 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Săpăturile arheologice de la Otopeni (II), pag. 5-12
Săpăturile arheologice de la Străulești - 1967. Așezările prefeudale, pag. 13-28
Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II), pag. 29-39
Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală, pag. 41-53
"Focul cel Mare" din martie 1847, pag. 55-66
C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar, pag. 67-80
Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București la sfârșitul secolului al XIX-lea, pag. 81-97
Realizări ale administrației bucureștene la începutul secolului al XX-lea, pag. 99-107
Mișcarea de rezistență a populației din București împotriva ocupației străine (1916-1918), pag. 109-122
Ateneele populare din București și rolul lor în culturalizarea maselor (1918-1941), pag. 123-140
Aspecte demografice privind orașul București în perioada dintre cele două războaie mondiale, pag. 141-151
Câteva observații în legătură cu podoabele antice din colecția „Maria și Dr. G. Severeanu", pag. 153-162
Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București, pag. 163-178
Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București, pag. 179-184
Cărți tipărite la București, în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de Istorie a municipiului București, pag. 185-202
Expoziții bucureștene reflectate în colecția de medalii a Muzeului de Istoria a Municipiului București - (1864-1906), pag. 203-214
Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecțiile muzeului, pag. 215-223
Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București, pag. 225-235
Așezări sătești din sec. XV-XIX pe teritoriul orașului București, pag. 237-252
"Târgul de afară" de la capul Podului Mogoșoaiei, pag. 253-259
Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești, pag. 261-266
Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848, pag. 267-272
Considerații privind componența guvernului provizoriu de la Islaz, pag. 273-278
Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu, pag. 285-293
Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București, pag. 295-297
Studia nad mlodocianym widzem muzealnym, pag. 299-300
Lista prescurtărilor, pag. 301-301
Cuprins, pag. 303-312
Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886, pag. 379-284
S-au listat 29 de articole corespunzătoare