Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX, nr. 1972 (60)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX, 1972

ISSN:1222-7536
Anul:1972
Referință:IX, anul 1972
Editura:Muzeul de Istorie a orașului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 60 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Lista prescurtărilor
Tabla de materii, pag. 5-24
Cuvânt înainte, pag. 25-25
Cuvînt de deschidere, pag. 29-30
  • Președinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București SĂCEANU, Amza  
Cuvânt de salut, pag. 31-31
Cuvânt de salut, pag. 32-32
Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare - Cuvînt de salut, pag. 33-33
Cuvânt de salut, pag. 34-35
Cuvânt de salut, pag. 36-37
Cinci decenii de activitate a Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 39-46
Importanța cercetărilor arheologice bucureștene din perioada 1923-1948, pag. 51-56
Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești, pag. 57-63
Vestigii getice cercetate în București, pag. 65-72
Centre meșteșugărești din sec. V/VI-VII e.n. în București, pag. 73-99
Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971), pag. 101-108
Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București, pag. 109-114
Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu, pag. 115-121
București - centru de tiparniță în sec. al XVI-lea, pag. 123-128
Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino, pag. 129-136
Studiul medicinei la Academia Domnească de la Sfântul Sava, pag. 137-141
Etnografia bucureșteană în sec. al XVIII-lea, pag. 143-155
Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene, pag. 157-162
Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română, pag. 163-171
Tineri bucureșteni plecați la studii în străinătate în sec. al XIX-lea, pag. 173-180
Mișcarea revoluționară din 1821 la București, pag. 181-186
Bucureștii și studenții transilvăneni în străinătate, pag. 187-197
Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism, pag. 199-203
Xavier Villacrosse arhitect al Bucureștilor (1837-1855), pag. 205-211
Goleștii în istoria Bucureștilor, pag. 213-222
Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare), pag. 225-231
Evoluția demografică a orașului București de la Unirea Principatelor Române pană în zile noastre, pag. 233-237
Structura socială a populației orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, pag. 239-245
Rolul politic al Bucureștilor în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român (1891-1895), pag. 247-257
București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1875-1877), pag. 259-265
Semnificația recensământului din 1878 la București, pag. 267-273
Tipografii folosite de mișcarea socialistă din București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, pag. 275-284
Tradițiile Comunei din Paris în organizațiile muncitorești bucureștene până la crearea P.C.R., pag. 285-291
Contribuția Clubului muncitorilor din București la afirmarea principiilor de organizare și de luptă a ploretariatului din România în anii 1899-1901, pag. 293-298
Școli și dascăli în București în primele două decenii ale sec. XX, pag. 299-307
Socialiștii bucureșteni în fruntea luptei pentru făurirea partidului consecvent revoluționar în România (iulie 1919-ianuarie 1920), pag. 309-315
Bucureștiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921), pag. 317-323
Opinia publică bucureșteană față de procesul din Dealul Spirii, pag. 325-330
București - Capitala revoluționară a organizațiilor și luptelor muncitorești (1918-1933), pag. 331-337
Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, pag. 339-345
Urbanistica în concepția P.C.R. (1921-1944), pag. 347-351
Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România, pag. 353-359
București - centru al mișcării de solidaritate internațională a proletariatului român (1921-1939), pag. 361-367
Locul Bucureștilor în cadrul frământărilor politice din România în ajunul celui de al doilea război mondial, pag. 369-374
București - centrul pregătirii și înfăptuirii insurecției antifasciste din august 1944, pag. 375-381
Momente ale nsurecției naționale antifasciste oglindite în documente germane ale vremii, pag. 383-389
Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații), pag. 391-398
Rolul intelectualității bucureștene în propagarea științei și culturii în anii socialismului, pag. 399-403
Dezvoltarea organizației P.C.R. - București în anii revoluției democrat-populare, pag. 405-411
Clasa muncitoare bucureșteană și evoluția ei în anii construcției democrat-populare, pag. 413-419
Dezvoltarea orașului București în anii socialismului, pag. 421-429
București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București, pag. 433-435
Muzeul de istorie a municipiului București 1921- 1971, pag. 437-443
Medalia și insigna bătute cu prilejul semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 445-447
Cronică. Activitate de cercetare, depistare și conservare a patrimoniului muzeistic, pag. 449-452
Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 453-453
S-au listat 60 de articole corespunzătoare