Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III, nr. 1965 (22)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III, 1965

ISSN:1222-7536
Anul:1965
Referință:III, anul 1965
Editura:Muzeul de Istorie a orașului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București, pag. 3-24
Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor, pag. 25-42
Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822), pag. 43-52
Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848, pag. 53-88
Locuri și oameni din București reflectați în literatura de la mijlocul secolului al XIX-lea, pag. 89-103
Condițiile edificării palatului „Academiei” (Universității) din București în anii 1857-1864, pag. 105-118
Mișcarea grevistă din București în anii 1910-1914, pag. 119-137
București în perioada luptei împotriva pericolului fascist și a dictaturii militare fasciste (1933-1944), pag. 139-157
Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București, pag. 159-169
Muzeul de Istorie a orașului București - documentar prețios în sporirea eficienței lecțiilor în școală, pag. 171-175
Tipuri bucureștene în grafica lui Constantin Jiquidi, pag. 177-181
Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, pag. 183-187
O preocupare permanentă a Muzeului de Istorie a orașului București: sporirea patrimoniului muzeistic, pag. 189-192
Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București, pag. 193-194
Unele aspecte privind orașul București în timpul Războiului Crimeii (1853-1856), pag. 195-204
O veche medalie românească: "Reedificarea Mitropoliei din București, 1858", pag. 205-210
Cura de ape minerale în Bucureștii veacului al XIX-lea, pag. 211-215
Henry Barbusse la București, pag. 217-221
Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei, pag. 223-248
Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare, pag. 249-265
Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl., pag. 267-271
Sumar, pag. 273-280
S-au listat 22 de articole corespunzătoare