Criteriile de selecţie
Descriptori: Muzeul Municipiului București (52)


Urmează 2 articole din totalul de 52 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
51
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010  
    • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010
    • intră pe volum
Necesitatea unei fișe de restaurare on line, pag. 311-323
52
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010  
    • București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010
    • intră pe volum
Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București, pag. 348-364
S-au listat 2 articole din totalul de 52 corespunzătoare