Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X, nr. 1981 (39)

Fișă de volum.

Image Alt

București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X, 1981

ISSN:1222-7536
Anul:1981
Referință:X, anul 1981
Editura:Muzeul de Istorie a municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 39 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Sumar, pag. 5-20
Descoperirile arheologice de la Ciuperceni, pag. 23-27
Dovezi ale prelucrării minereului de fier la geto-dacii din bazinul Argeșului inferior, pag. 29-33
Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659, pag. 35-41
Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774, pag. 43-51
Aspecte din lupta populației bucureștene pentru desăvârșirea statului național român (1900-1910), pag. 53-58
Victor Babeș (1854-1926), pag. 59-68
Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale, pag. 69-77
O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936), pag. 79-86
Aspecte privind structura clasei muncitoare din București în anii 1934-1938, pag. 87-94
Tudor Arghezi - tipograf, pag. 95-101
Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939, pag. 103-110
Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944, pag. 111-119
Contribuția maselor populare bucureștene conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluționar-democratic în perioada august - ianuarie 1946, pag. 121-130
De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism, pag. 130-140
Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV), pag. 143-149
Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea, pag. 151-154
Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, pag. 155-163
Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877, pag. 165-170
O tranzacție comercială cu medalii comemorative în 1858, pag. 171-177
Case de tip popular în București, pag. 179-189
Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producție în proprietatea poporului, pag. 191-194
Sculpturi romane provinciale din vestul Moesiei Inferior, pag. 197-207
Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene, pag. 209-213
Piese de mobilier francez în colecții particulare bucureștene. O garnitură de salon Ludovic XV, pag. 215-220
Cornuri de praf de pușcă în colecțiile bucureștene, pag. 221-233
Un sigiliu inelar de la Gaspar Grațiani, pag. 235-240
Contribuții la cunoașterea iconografiei trecătorilor carpatine, pag. 241-246
O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București, pag. 247-250
Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București, pag. 253-
Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978, pag. 261-265
Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale", pag. 267-270
Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara, pag. 271-273
Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului, pag. 275-280
Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978), pag. 281-286
Turcu Mioara, Geto-Dacii din Câmpia Munteniei Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, pag. 289-291
Marinescu Beatrice, Aurel Duțu, Șerban Rădulescu-Zoner, Bucureștiul și epopeea independenței 1877-1878 Editura Academiei RSR București 1978, 197 p + 15 Fotoplanșe, pag. 291-292
Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini, pag. 293-297
Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972, pag. 299-313
S-au listat 39 de articole corespunzătoare