Criteriile de selecţie
Volume: București - Materiale de Istorie și Muzeografie, nr. 2017 (6)

Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Apariția și numele Bucureștiului – între adevăr și legendă, pag. 93-101
2
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Curtea domnească din București: întemeiere, evoluție și decădere, pag. 102-111
3
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Ridicarea Mănăstirii Mihai Vodă: între legendă și realitate, pag. 112-124
4
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Bucureștii de la Nicolae Mavrogheni la Pavel Kiseleff în literatura epocii, pag. 125-161
5
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Din culisele concursului pentru monumentul George Enescu, pag. 162-175
6
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
București – locuri și oameni – după cutremurătoarea noapte din 4 martie 1977, pag. 176-184
S-au listat 6 articole corespunzătoare