Criteriile de selecţie


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Actele domniei lui Alexandru Scarlat Ghica aflate în colecția de „documente” a Muzeului Municipiului București, pag. 209-229
2
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Călătoria perpetuă – cufere, lăzi, bahuturi în patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 230-242
3
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Incursiune în moda 1900. Piese excepționale din patrimoniul Muzeului Municipiului București, pag. 243-264
4
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 265-280
5
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
„Portretul artistului la senectute” – ultimele documente din viața privată a lui Constantin I. Nottara, pag. 281-288
6
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017  
Portul tradițional românesc – componentă reprezentativă a patrimoniului material și imaterial, pag. 289-296
S-au listat 6 articole corespunzătoare