Criteriile de selecţie


Urmează 26 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București, pag. 5-22
2
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944), pag. 23-37
3
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, pag. 39-80
4
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962, pag. 81-100
5
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944, pag. 101-117
6
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale, pag. 119-139
7
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Cetatea București în veacul al XV-lea, pag. 141-157
8
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII, pag. 159-176
9
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859), pag. 177-187
10
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Contribuții la istoricul gărzii civile din București, pag. 189-202
11
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea, pag. 203-217
12
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor, pag. 219-228
13
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, 1964
  • intră pe volum
Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea, pag. 229-240
14
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Considerații privitoare la pecețile orașului București în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, pag. 3-14
15
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Începuturile Academiei Domnești din București, pag. 15-24
16
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Date noi despre istoria Bucureștilor la mijlocul sec. al XVIII-lea, pag. 25-34
17
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848, pag. 35-68
18
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Orașul București în timpul domniei lui N. Mavrogheni (1786-1789), pag. 69-86
19
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Realizări edilitare în Bucureștii anilor 1831-1848, pag. 87-122
20
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Bucureștii și sigiliografia, pag. 123-129
21
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Radu Ionescu - pionier al literaturii noastre moderne din epoca unirii, pag. 131-146
22
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Din istoricul cartierului Giulești, pag. 147-166
23
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureștene. În legătură cu înființarea întreprinderii comunale de la Colentina, pag. 167-175
24
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Reflecții în legătură cu lucrarea lui Nicolae Iorga - "Istoria Bucureștilor", pag. 177-187
25
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Probleme ale administrației Bucureștilor între cele două războaie mondiale, pag. 189-201
26
 • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966  
  • București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV, 1966
  • intră pe volum
Naționalizarea principalelor mijloace de producție din București - 11 iunie 1948, pag. 203-244
S-au listat 26 de articole corespunzătoare